Történetünk

Az Autóközlekedési Tanintézet jogelődjét 1912-ben Állami Sofőriskola néven hozták létre. Az első világháború idején visszaesett az oktatás,de a háború utáni években az utak rendbehozatala és építése lehetővé tette az emberek és az áruk közúton történő mozgatását. Szükségessé vált a hivatásos gépkocsivezetők képzése. Ez a szükségszerűség hívta életre a Sofőriskolát. Évről évre növekedett a ”sofőrök” száma. Szedett-vedett, gépkocsikon történt az oktatás olyan gépkocsivezetők által, akik a tudásukat át tudták adni. Szó sem volt arról, hogy „oktatói képességek is kellettek volna ehhez a tevékenységhez. A 60-as években gyorsult fel a gazdaság és ez eredményezte intézményessé tenni a gépkocsivezetők oktatását. Nem lehet megkerülni azt a tényt, hogy a Magyar Néphadseregnek szüksége volt vezetői tudással és vezetői engedéllyel rendelkező fiatalokra. Ezért a sorkötelesek egy részét az állam - ha nem is ingyen –de kiképezte. Így a bevonuló fiatalok között sok gépkocsivezető volt. Ők vezették a katonai gépkocsikat. Leszerelés után pedig gépkocsivezetőként tudtak elhelyezkedni. Az oktatók és vizsgáztatók pedig, katonatisztek és rendőrök voltak. A 70-es évek közepére Moharos Kálmán reformintézkedéseinek hatására az elméleti vizsgáztatást – elsőként Európában- tesztlapon végezték. Ez azt is jelenti, hogy már voltak tankönyvek, szakoktatók és vizsgáztatók. A győri Autóközlekedési Tanintézet megyei szervezetté vált és kísérleti jelleggel vizsgáztató géppel kérték számon a tanulók tudását. Ez a mostani számítógépes vizsgáztatásnak az őse. Az akkori technika miatt ezt a gépi vizsgáztatást kötelezően nem vezették be. Egészen 2004 –ig tesztlapon, történt a tanulók tudásának számonkérése. Intézetünk nem csak gépkocsivezetőket képzett ki, hanem szakmához tartozó gépkocsi előadókat, szakoktatókat és szakreferenseket is. Létrejött az önálló Vizsgabizottság. A motorizáció fejlődése az áruszállítási igény növekedése miatt évről évre növekedett a tanulók száma. Mind nagyobb igény lett az „úrvezetői” jogosítvány megszerzése. A gépjárművezető-képzés intézményi rendszere jelentős mértékben átalakult, új struktúra jött létre. Az ATI privatizálása is bekövetkezett 1998-tól magán Kft lettünk. Tevékenységünket a társasági forma változása mellett is képzett szakemberek segítségével, teljes intenzitással végezzük.

Célunk, hogy a hallgatók a szükséges ismereteket megszerezzék, olyan vezetővé váljanak, akik vezetésük során alkalmasak a kultúrált, szakszerű, és biztonságos vezetés végzésére.

ATI-Győr